English version/Anglická verze

Mezinárodní konference
Hašek a Švejk - humor tisíciletí

Tisková zpráva

Lipnice nad Sázavou 28.-30. dubna 2003
Mezinárodní konferenci ke 120. výročí narození nejslavnějšího českého spisovatele Jaroslava Haška uspořádala Společnost Jaroslava Haška v hostinci U České koruny v Lipnici nad Sázavou. V těchto místech totiž vznikla v roce 1921 a 1922 podstatná část jeho románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války .

V předvečer konference vystoupil předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart , který zdůraznil mezinárodní význam Haškova díla v souvislosti s předpokládaným vstupem České republiky do Evropské unie.

Mezi účastníky konference byli i překladatelé a publicisté z různých zemí: z Polska, Ruska, Ukrajiny, Mongolska, Finska, Španělska,  Německa a ze Spojených států amerických.

V úvodním referátu zdůraznil literární historik  PhDr. Radko Pytlík pojem Haškovy ironie dějin, která je klíčem k rozeznání významu Švejka, jehož humor často míří i na současnou situaci světa. Patriarcha Církve čs. husitské  ThDr. Jan Schwarz připomněl, že Haškova satira není útokem proti víře v Boha, ale pouze kritikou církevních nešvarů a nedostatků, jež se nashromáždily během tisíciletí. Literární vědec  PhDr. Milan Jankovič rozebral některé epické postupy Haškova Švejka a ukázal obsažnost jeho smíchu. Básník a humorista  Eugen Brikcius poukázal vtipným způsobem na různé druhy mystifikace jako cesty k odhalení pravdy. Humorný ráz konference dotvrdil svým vystoupením  Jiří Žáček , který přednesl několik satirických básní ze své nové knihy.

Pozoruhodným doplňkem byla účast  Aloise Vocáska (1896). Tento snad poslední pamětník památné  bitvy u Zborova se  v čs. legiích v Rusku setkal s Jaroslavem Haškem.

Odpoledne si účastníci konference prohlédli  Památník Jaroslava Haška v Lipnici a vzpomenuli 120. výročí narození spisovatele u jeho hrobu na lipnickém hřbitově.

Photo © Luboš Göbl      

Petr Pithart, the Speaker of the Czech Senate (right) and translator Z. K. Sadlon.

 

Spolupředseda současné parodické Strany mírného pokroku v mezích zákona  Josef Kobra-Kučera připomněl tradici kresleného humoru, která má v Čechách řadu špičkových autorů, uznání a cen z mezinárodních festivalů, ale nemá dosud stánek kresleného humoru a karikatury. Humorně laděný dopis pana Josefa Švejka přednesl ing. Alexandr Drbal, narozený ve Lvově. Na závěr prvního dne konference přečetl herec Ivo Niederle nově objevenou povídku Jaroslava Haška s názvem Vepřová historie.

Konference pokračovala ve středu 30. dubna jednáním o překladech díla J. Haška do cizích jazyků (zatím je přeloženo do 58 různých jazyků).

Prof. Oleg Malevič z Petrohradu upozornil na spojení mezi Jaroslavem Haškem a Karlem Čapkem. Právě dílo J. Haška způsobilo, že se on sám stal bohemistou. Redaktorka PhDr.  Radmila Hrdinová rozebrala hlavní rysy dosud 50 divadelních inscenací Švejka na českých scénách od roku 1945. Je zajímavé, že zatímco v Německu vznikla  muzikálová podoba Švejka , české tvůrce tato forma dosud nezaujala. Další diskusní blok se týkal překladu Švejka do cizích jazyků.  Monika Zgustová , laureátka Ceny města Barcelony a Národní ceny Katalánska, upozornila na souvislost Haškovy prózy s Bohumilem Hrabalem, s jeho tzv. pábením, jež se stalo východiskem i pro její překlad Osudů dobrého vojáka Švejka do katalánštiny. Překladatel  Eero Balk z Finska mluvil o tom, že překlady Haškova Švejka otevřely brány pro českou literární klasiku ve Finsku.  Zenny Sadlon v pozoruhodně živém příspěvku vyjádřil  obtíže při vytváření nového překladu Švejka do angličtiny , odlišného od dosavadního překladu  Cecila Parrota. Živý ohlas Haškova díla v Maďarsku připomněl překladatel Lászlo Kovácz z Budapešti.

Další oddíl byl věnován jednotlivým historickým aspektům Haškova života a jeho tvorby. PhDr. František Cinger promluvil o Haškově činnosti v legiích a v revolučním Rusku, jež je dosud ožehavou otázkou pro uznání Haškova díla v současnosti. Režisér Antonín Kachlík upozornil na historické pozadí Haškova pobytu v Rusku a na problémy s tím spojené. Bývalý učitel v Lipnici František Drašner zajímavým způsobem poukázal na detaily Haškova pobytu v městečku Lipnice a připomněl fenomén hospod a bohémské společnosti v Haškově tvorbě.

Součástí kulturního programu bylo vystoupení hudebního souboru  Milana Karpíška z Plzně s  Přemyslem Kubištou v roli Švejka. Dalším zpestřením bylo promítnutí Lamačova filmu o Švejkovi s Karlem Nollem v titulní roli (1926)..

Závěrem vyjádřila konference dík všem, kteří zajišťovali její hladký průběh po stránce materiální, tj. především majitelům hostince a penzionu U České koruny Richardovi a Zdeně Haškovým, jakož i jejich spolupracovníkům.

English version/Anglická verze

Taxonomy Terms