page  

Hasek's Good Soldier Švejk as a Picaresque Novel   263

4 Wilfried van der Will, Pikaro heute (Stuttgart, 1967), pp. 41-43.

5 J. P. Stem, "On the Integrity of the Good Solder Schweik," Forum for Modern Language Studies, 2, No. 1 (St. Andrews, Scotland, 1966), 14.

6 Cecil Parrott, Jaroslav Hasek: A Study of "Svejk" and the Short Stories (Cambridge,

1982), pp. 147-48.

7 My approach to the notion of picaresque largely parallels that of Ulrich Wicks in his article "The Nature of Picaresque Narrative: A Modal Approach," PMLA, 89, No. 2

(1974), 240-49.

8 Indeed, several critics have mentioned Grimmelshausen's novel as a prototype for Svejk; in addition to the works by Pytlík and Streller already cited, see also Peter Petro, "Hasek, Voinovich, and the Tradition of Anti-Militarist Satire," Canadian Slavonic Papers, 22, No. 1 (1980), 117.

9 Stuart Miller, The Picaresque Novel (Cleveland, 1967).

10 Jaroslav Hasek, The Good Soldier Schweik, trans. Paul Selver (New York, 1963), p. 25. Wherever possible, I have quoted from Selver's 1930 translation rather than the recent translation by Cecil Parrott. Parrott's translation commendably includes the unfinished fourth book of Hasek's manuscript and restores the passages left out by Selver due to obscenities, but in spite of this Selver's version seems to me livelier and more readable. " 'Tak už tam je na pravdě boží, dej mu pánbůh věčnou slávu. Ani se nedočkal, až bude císařem. Když já jsem sloužil na vojně, tak jeden generál spadl s koně a zabil se docela klidně. Chtěli mu pomoct zas na koně", vysadit ho a divilis se, že je úplně mrtvej. A měl taky avancírovat na feldmarsálka.'"

11 Schweik, p. 28. " 'Vy myslíte, že to císař pán takhle nechá bejt? To ho málo znáte. Vojna s Turky musí být. Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku.'"

12 Ulrich Wicks refers to the "Sisyphus Rhythm" characteristic of picaresque narrative (P. 243).

13 Schweik, pp. 44-45. "Když později Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení: 'Vopravdu nevím, proč se ti blázni zloběji, když je tam drží. Člověk tarn může lézt nahej po podlaze, vejt jako sakal, zuřit a kousat. Jestli by to človek udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prachvobyčejnýmu. Je tam taková svoboda, vo kerej se ani socialistům nikdy nezdálo... Jak řikám, moc pěkný to tarn bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějsím chvílím mýho života.'"

14 Claudio Guillén, "Toward a Definition of the Picaresque," Literature as System:

Essays Toward the Theory of Literary History (Princeton, 1971), pp. 71-106.

15 Miller, p. 131.

16 Ibid., pp. 98-99.

17 Guillén, p. 81.

18 Stem, p. 20.

19 Ibid., p. 18.

20 See Gunther Schalich, "Zur eindimensionalen Charakterisierung bei Jaroslav Hasek," Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 215, No. 1 (1978),

122-28.

21 Rene Weliek, Essays on Czech Literature (The Hague, 1963), p. 41.

22 Frynta, pp. 87ff.

23 For further information on Hasek's life, see Cecil Parrott's recent biography The Bad Bohemian: The Life of Jaroslav Hasek Creator of the Good Soldier Svejk (London, 1978).

24 Jaroslav Dresler, "Die Abenteuer des braven Soldaten Hasek," Osteuropa, 12 (1962), 303, 306.

25 Laszlo Dobossy, "Beitrag zur Geschichte der tschechisch-ungarisehen literarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert," Studio Slavica, 9 (1963), 272-82.

   page  

Tags

Taxonomy Terms